Heb je TikTok gebruikt de afgelopen periode? Dan heb je mogelijk recht op compensatie!

Heb je TikTok gebruikt de afgelopen periode? Dan heb je mogelijk recht op compensatie!

Verwachte claim kan oplopen tot €500,00 aan schadeloosstelling per gebruiker op basis van de AVG/GDPR wetgeving.

Gegevens van miljoenen TikTok gebruikers liggen op straat.

TikTok verzamelt gebruikersgegevens en stuurt ze zonder toestemming naar China*.

TikTok slaat illegaal gegevens op van kinderen zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders.

Wij helpen om een beroep te doen op een schadevergoeding.

Het bedrag kan oplopen tot €500,00 per persoon.

Samen staan we sterker, wij hebben de gespecialiseerde advocaten.

Jarenlange ervaring in grote gezamenlijke claims.

Bron: CNET

Ja, ik heb TikTok gebruikt en wil deelnemen aan deze actie.

De voorinschrijving is gestart op maandag 28 juli 2020.

Als collectief hebben we een heel stevige onderhandelingspositie, gebaseerd op Europese wetgeving en uitspraken van de Raad van State.

Er is een verificatiecode naar uw e-mail gestuurd.
Verzend de verificatiecode opnieuw binnen {{`${resendVerification.timeObj.ceil.s}` }} seconden Verzend de verificatiecode
Je bent met succes lid geworden van de TikTok-claim.
Lees de overeenkomsten zorgvuldig door.
Handtekening
  • {{ message }}

Met het gebruik van deze site accepteert u de Algemene Voorwaarden en het Privacy Reglement van SOMI.

Klachtbrief en gegevensverzoek aan TikTok

Op 8 september jl. is onze klachtbrief verstuurd naar TikTok Information Technologies UK Limited. Het heeft ruim 1 maand geduurd voordat we een inhoudelijk antwoord hebben gekregen. SOMI vindt de reactie onvoldoende, daarom zetten we op 6 november ons onderzoek voort door alle persoonsgegevens op te vragen die TikTok heeft verzameld over onze deelnemers en / of hun kinderen.
Klik hier om het gegevensverzoek te bekijken

Registreer u nu bij SOMI om deel te nemen aan deze actie en controle te krijgen over uw persoonlijke gegevens. Deelnemers krijgen ook hun account op het SOMI-platform om veilig toegang te krijgen tot alle geheime informatie.

Waarom deelnemen?

Er zijn legio redenen om niet te accepteren dat je gegevens op straat liggen. We zetten er enkele voor je op rij.

image-1
image-1

Bescherm uw kinderen
TikTok is erg populair bij een jonger publiek. Ze hebben gegevens van kinderen verzameld zonder toestemming van de ouders.

image-2
image-2

Je hebt er recht op
Vanwege de AVG/GDPR wetgeving heb je recht op een schadevergoeding wanneer een bedrijf of instantie je gegevens lekt.

image-2
image-2

TikTok heeft jouw privacy geschonden
TikTok heeft jouw privacy geschonden en profiteert zonder jouw toestemming van jouw persoonsgegevens.

image-4
image-4

Samen geven we een signaal
Door de gezamenlijke claim geven we een signaal aan bedrijven en instellingen dat ze zorgvuldig met onze persoonsgegevens moeten omgaan.

Het onbezorgd gebruik van TikTok levert serieuze schade op

Het onbezorgd gebruik van TikTok levert serieuze schade op

De populaire TikTok app verzamelt veel persoonsgegevens van de gebruiker, waaronder e-mail, IP-adres, telefoon- en sociale netwerkcontacten en dataprovider gegevens. Verder blijft de app, zelfs na het afsluiten ervan, biometrische en locatiegegevens van de gebruiker verzamelen. De gebruikers zijn niet op de hoogte van deze gegevensoverdrachten omdat de onderneming een aantal strategieën gebruikt om deze verborgen te houden.

TikTok wordt voortdurend verdacht van het verzenden van gebruikersgegevens naar servers in China. Verder wordt het bedrijf verdacht van het achterwege laten van voldoende (goede) bescherming voor kinderen. Deze vermoedens worden nu onderzocht door het Europese Comité voor Gegevensbescherming en door (semi-)overheidsinstanties in de VS, Australië en India.

Daarnaast hebben experts een aantal beveiligingsmankementen aangetroffen in de TikTok-app zelf, waardoor hackers gemakkelijk toegang zouden kunnen krijgen tot gebruikersinformatie.

Zo eenvoudig werkt het

Zo eenvoudig werkt het

In drie eenvoudige stappen gaan wij aan de slag met jouw claim. Hoe meer mensen mee doen hoe sneller we tot overeenstemming met TikTok komen.

pic-1

TikTok gebruikt? Meld je aan!
Laat in bovenstaand formulier je gegevens achter.

Je krijgt direct een bevestigingsmail met volmacht.
Teken de volmacht.

image-3

We gaan voor jou en duizenden anderen aan de slag.
No-cure No-pay.

Rufus Kain

Cultuur & media

28-07-20, 15.24

In het nieuws

SOMI geïnterviewd door Trouw: Schendt TikTok de privacy van kinderen?


“Data van kinderen liggen nog net niet op straat, maar daarmee is alles gezegd”, stelt Cor Wijtvliet, mede-oprichter van de stichting. Nederland maakt zich volgens hem nog niet genoeg zorgen over TikTok. “De Autoriteit Persoonsgegevens is bezig met een onderzoek, maar ook zij waren er vrij laat bij.”

Wijtvliet vergelijkt de aandacht in Nederland met die in andere delen van de wereld. In Zuid-Korea kreeg TikTok eerder deze maand een boete van 160.000 dollar. Het bedrijf had illegaal data van minderjarigen verzameld, en had die data doorgestuurd naar het buitenland zonder gebruikers daarover te informeren, meldt het Britse ‘BBC News’. Ondertussen overwegen de Verenigde Staten om TikTok te verbannen, en heeft India dit zelfs al gedaan.

Bron: Trouw

Wat doet SOMI?

SOMI is een non profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang.

SOMI doet onderzoek naar misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelden. SOMI wil met deze actie een bijdrage leveren aan de online veiligheid en digitale soevereiniteit van individuen. Alleen als bedrijven volstrekt transparant zijn over het gebruik van persoonsgegevens en mogelijke negatieve consequenties van dit gebruik, kunnen individuen geïnformeerde beslissingen maken en daarmee controle uitoefenen over hun digitale persona.

SOMI onderzoekt daarom digitale diensten en stuurt op transparantie wat betreft het gebruik van persoonsgegevens en de relevante risico’s.

Bezoek onze websites voor meer informatie:
SOMI: somi.nl
Zoom claim: somi.nl/zoom-claim
Kenniscentrumvastgoedfinanciering: kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl

Welke eisen stelt de AVG?

Social media-app zoals TikTok die hier actief zijn moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft tot doel om personen meer controle te geven over het gebruik van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld bedrijven en overheden.

Adequate informatieverstrekking aan gebruikers.
Daaronder valt de verplichting om personen in te lichten over het doel van de gegevensverzameling en het bestaan van enige doorgifte van gegevens aan derden. Afhankelijk van het voorgenomen gebruik van de persoonsgegevens zal ook in voorkomend geval vooraf toestemming moeten worden gevraagd.

Adequate beveiligingsmaatregelen en restricties bij profilering

Niet alleen verplicht de AVG tot het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen. Ook bevat de AVG speciale bepalingen die expliciet het profileren van individuen aan banden leggen. Profiling is lucratief. Deze methode combineert informatie om zo een profiel van een individuele gebruiker te maken. Dit profiel kan gebruikt worden voor advertentiedoeleinden, of om bepaalde gebruikers te weren maar ook om bijvoorbeeld gebruikers specifieke aanbiedingen te doen voor een zo hoog mogelijke prijs.

Compensatie van schade veroorzaakt door inbreuken

Artikel 82 AVG schrijft voor dat een ieder die schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze Verordening, het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijken of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade. De aanspraak op vergoeding kan zowel materiele schade als immateriële schade betreffen.

Veel gestelde vragen

We breiden onze FAQ van tijd tot tijd uit op basis van de vragen die we krijgen.

1. Wat is TikTok?

TikTok is een populaire sociale netwerkdienst die wordt gebruikt om korte video’s te maken, te bewerken en te delen. De app werd voor het eerst in China gelanceerd in september 2016, en kwam in 2017 ook wereldwijd beschikbaar voor alle iOS en Android gebruikers. In 2018 werd TikTok samengevoegd met een ander video-sharing platform, Musical.ly, wat een enorme groei in vooral de Verenigde Staten tot gevolg heeft gehad. TikTok werd de meest gedownloade app in de AppStore en de 3e meest gedownloade app wereldwijd. Op dit moment is de applicatie beschikbaar in meer dan 150 landen en in 75 talen, met in totaal meer dan miljard gebruikers.

2. Wie is de oprichter/eigenaar van TikTok?

Met wat verschil tussen landen is technologiebedrijf ByteDance ontwikkelaar en eigenaar van de TikTok-applicatie. ByteDance werd medio 2012 opgericht door de Chinese ondernemer Zhang Yiming. De waarde van de applicatieontwikkelaar ByteDance wordt gescha op US 75 miljard dollar. Daarmee is het de meest waardevolle startup ter wereld.

De eerste app van ByteDance, Neihan Duanzi, werd in 2018 gesloten op last van de Chinese toezichthouder voor radio en televisie. Het bedrijf publiceerde daarop een uitdrukkelijk excuus, waarin werd aangegeven dat de app niet in verhouding stond tot "socialistische kernwaarden" en waarbij de onderneming toezegde zich verder te zullen verdiepen in verbetering van de samenwerking met de Chinese Communistische Partij.

3. Waar komt het succes van TikTok vandaan?

Met de TikTok app kunnen gebruikers op hun telefoon heel korte video inhoud maken en delen. Dit trekt vooral een heel jong publiek aan, maar zeker ook twintigers. Veel trends en uitdagingen op internet beginnen daarom op TikTok.

TikTok ‘s algoritme maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de voorkeuren van gebruikers te verwerken op basis van hun activiteiten in de app: wat de gebruiker er leuk vond, waar de gebruiker op reageert, of waar de gebruiker op gezocht heeft. De TikTok app gebruikt al deze gegevens om een hypergepersonaliseerde stroom van video’s aan te bieden en de gebruiker daarmee zo lang mogelijk bezig te houden.

4. Waarom is TikTok niet veilig?

De zorgen rondom het privacybeleid bij TikTok zijn de laatste tijd sterk toegenomen, vooral tijdens de periode dat iedereen vanwege Corona binnen moest blijven, en de app ging gebruiken om zich bezig te houden. Recent werd bekend dat TikTok in deze periode miljoenen iPhone-gebruikers bespioneerde. De applicatie verzamelde belangrijke gegevens van gebruikers, zoals het IP-adres, de dataprovider, het unieke ID van ieder apparaat, individuele patronen in toetsaanslagen en locatiegegevens.

Pas met een recente iOS 14-update werd duidelijk dat TikTok stiekem ook toegang had tot het zogeheten clipboard van de app gebruiker. Dat is een enorm probleem omdat de app daarmee alles kan zien dat iOS-gebruikers invoeren of kopiëren naar dit “copy-paste” geheugen van hun apparaten. Dat betreft vaak heel belangrijke en gevoelige informatie, waaronder zeker ook wachtwoorden. Er is geen enkele manier om na te gaan wat TikTok met die gegevens doet of nog zou kunnen gaan doen. Het is goed mogelijk dat dergelijke gegevens ook met andere ondernemingen worden gedeeld, ten minste om zonder medeweten of toestemming van de gebruiker deze voortdurend met heel persoonlijke advertenties te bestoken.

Verder bevat of bevatte de app fouten die het voor hackers mogelijk maakt om toegang te krijgen tot gebruikersaccounts. Hierdoor konden hackers de inhoud van accounts aanpassen en er persoonlijke gegevens uit halen. Een andere fout die werd ontdekt zou er toe hebben kunnen leiden dat persoonsgegevens openbaar beschikbaar zouden kunnen komen.

5. Wat is de relatie tussen TikTok en China?

TikTok wordt ervan beschuldigd dat ze toestaat of heeft toegestaan dat de Chinese overheid persoonlijke informatie van gebruikers verzamelt. ByteDance, als moederbedrijf van TikTok, zou beweerdelijk ook nu nog door Peking gecontroleerd worden. Gesteld wordt dat de TikTok app surveillance software zou bevatten die grote hoeveelheden persoonsgegevens zou verzamelen om deze vervolgens naar servers in China te sturen.

TikTok censureert verder actief inhoud van video’s in de app waarin onderwerpen worden aangesneden die ongewenst zijn voor de Communistische Partij van China. Ze zou volgens deze verdenkingen ook actief de Chinese overheid ondersteunen om media te controleren en wereldwijd propaganda te verspreiden.

6. Kan TikTok onverwachte en vervelende problemen opleveren?

Wanneer uw persoonsgegevens in handen vallen van buitenlandse overheden is dat niet in uw belang. Overheden kunnen deze gegevens voor hun eigen politieke agenda gebruiken, waaronder voor het verspreiden van valse informatie of het manipuleren van de publieke (wereld-) opinie. Voorbeelden van dit soort gedragingen zijn de beschuldigingen rondom het Brexit-referendum en de onderzoeken naar nationale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en die in de Verenigde Staten van 2017.

Vanwege deze zorgen hebben veel overheidsinstanties en ondernemingen van nationaal belang, waaronder in de Verenigde Staten de bank Wells Fargo en de handelsonderneming Amazon.com de app al verboden, of ze overwegen op dit moment sterk om het gebruik ervan te verbieden.


7. Wie loopt er risico?

De TikTok app is vooral aantrekkelijk voor kinderen en jongvolwassenen. Het bedrijf wordt dan ook onderzocht op het illegaal verzamelen van persoonsgegevens van minderjarigen. Daaronder valt ook het verzamelen van informatie van kinderen van onder de 13 zonder het vooraf vragen of verkrijgen van ouderlijke toestemming, terwijl dit – in de Verenigde Staten – volgens de aldaar toepasselijke Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) wel verplicht is. TikTok en het moederbedrijf Bytedance werden de afgelopen jaren ook nog eens verschillende keren gewaarschuwd en beboet voor het betrekken van minderjarigen bij verschillende marketingactiviteiten en voor het creëren of in stand houden van risico’s dat kinderen via de app online met pedofielen in contact komen of zouden kunnen komen.

8. Wat zegt TikTok?

Al in 2019 zegde het bedrijf toe om verzamelde persoonlijke informatie van minderjarigen te wissen, en voortaan eerst toestemming van ouders te verkrijgen. Die toezegging werd vervolgens niet nagekomen. In plaats daarvan is TikTok doorgegaan met het gebruik van gegevens van minderjarigen, onder meer door jonge gebruikers aan te moedigen om hun leeftijd te vervalsen met het treffen van onvoldoende goede technische maatregelen om die leeftijdsgrenzen te bewaken.

Nadat het betrapt was op het stelen van gegevens van Apple-gebruikers, gaf TikTok de schuld daarvan aan software ontwikkelingsproblemen. Ondertussen werd het probleem voor ze opgelost; met de nieuwste versie van het iOS besturingssysteem hebben apps geen toegang meer tot het clipboard van de gebruiker. Maar er wordt nog steeds niets bijzonders gedaan om Android-gebruikers te beschermen of om bestaande gebruikers te informeren over de gevolgen van diefstal van persoonsgegevens uit het verleden.

9. Is er voldoende verbetering op het gebied van transparantie en duidelijkheid?

Om de zorgen rondom TikTok weg te nemen heeft ByteDance onlangs in Los Angeles een nieuwe, Amerikaanse CEO aangesteld. TikTok ontkent dat data van gebruikers naar China wordt gestuurd en blijft beweren dat in ieder geval alle Amerikaanse data ook in de Verenigde Staten blijft. Experts echter, wijzen op alle toepasselijke Chinese nationale en cyber security-wetgeving, die in het kort Chinese bedrijven verplicht stelt om continu en volledig met de nationale inlichtingendiensten samen te werken.

Zelfs na een aantal grote rechtszaken over het naleven van privacy voorschriften, blijft TikTok in strijd handelen met lokale nationale privacywetgeving en -richtlijnen. Het bedrijf stelt dat het extern onderzoek mogelijk gaat maken naar de transparantie en duidelijkheid van haar bedrijfsactiviteiten. Tot op heden, echter, is daar feitelijk geen opvolging aan gegeven.

10. Maakt de regering zich hier geen zorgen over?

Wereldwijd zien veel overheidsinstanties TikTok als een bedreiging voor de nationale veiligheid. De Verenigde Staten en de Australische overheid gaan op dit moment hun mogelijkheden na voor het instellen van een nationaal TikTok verbod. De Indiase regering heeft het gebruik van de TikTok app in hun land al helemaal verboden.

Europese landen, waaronder de Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en ook een land als Zuid-Korea hebben eigen formeel onderzoek opgestart naar het gebruik van data van kinderen door TikTok. Medio juni 2020 heeft het Europees Comité voor Gegevensbescherming aangekondigd dat het een taskforce zal samenstellen om privacy- en beveiligingspraktijken van TikTok te onderzoeken.

11. Kom ik in aanmerking voor schadevergoeding voor deze praktijken?

Om namens u op te treden voor het incasseren van schadevergoeding of onderzoek naar wat er feitelijk met uw gegevens is gebeurd bij TikTok, kunt u zich aanmelden bij SOMI. Wij werken met een vaste inschrijfvergoeding, en verder uitsluitend op basis van "No-Cure No-Pay". Bent u eenmaal ingeschreven, dan hoeft u SOMI alleen te betalen nadat onze actie een financeel voordeel of vergoeding voor u opleveren. Daarbij kunt u vooraf aangeven of u ons, in geval van succes, een vergoeding voor onze werkzaamheden wilt betalen van, naar keuze € 50,-, danwel van 20% van de door u te ontvangen schadevergoeding.

Steun ons en word lid!
Met een lidmaatschap ontvang je veel voordelen.

Tiktokclaim.org - Onderdeel van SOMI

© Copyright 2020

Tiktokclaim.org - Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring